Privacyverklaring en Cookiepolicy LOF Boutique

Privacyverklaring en Cookiepolicy LOF Boutique

Versie: maart 2021

Love of Fashion B.V.
Adres: Lusthofstraat 37B, 3062 WB Rotterdam
Telefoonnummer: +31(0) 10 4146149
KvK-nummer: 84963638
BTW-nummer: NL863442286B01
E-mail: [email protected]

LOF Boutique (‘LOF’) is een mode boutique met webshop. Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website (https://lofboutique.nl/) (hierna: de “Website”). Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang is en behandelen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beschermd met de juiste waarborgen en volgen daarbij de regels voor de bescherming van persoonsgegevens uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en uit de daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop en de reden waarom jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Bovendien informeren wij je over de rechten die je daarbij hebt. Mocht je privacy gerelateerde vragen hebben, dan kun je ons daarover op de volgende wijzen contacteren.

Telefonisch: +31(0) 10 4146149
Per post: Lusthofstraat 37B, 3062 WB Rotterdam
Per e-mail:       [email protected]

 1. HOE KOMEN WIJ AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van je nodig om onze producten aan je te kunnen leveren en onze diensten te leveren. Wij ontvangen jouw persoonsgegevens als je de gegevens via onze Website aan ons verstrekt of via cookies. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de producten niet aan je leveren, niet met je communiceren, geen goede Website aanbieden en je ook niet informeren over onze dienstverlening.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN? 

Wij verwerken met name de volgende categorieën persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens Doeleinden
Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres). Om een account aan te maken, om onze producten aan je te kunnen leveren, om je een factuur te sturen, om je van informatie te voorzien, marketingdoeleinden, om aanbiedingen te doen, en om jouw identiteit vast te stellen.
International Bank Account Number (IBAN). Om de betaling van de bestelde producten te faciliteren.
Informatie over het gebruik van onze Website. Om onze Website beschikbaar te stellen, de werking en de beveiliging van de Website te waarborgen, analyses uit te voeren en de Website aan te passen aan jouw behoeftes.
Locatiegegevens. Om te controleren of onze producten bij jou bezorgd kunnen worden.
Gegevens die u achterlaat om een account aan te maken. Om een account aan te maken, om onze producten aan je te kunnen leveren, om je van informatie te voorzien en om jouw identiteit vast te stellen.
Persoonsgegevens door middel van cookies (waaronder IP-adres, voor meer informatie, zie hieronder, onder 4. Meer informatie over cookies). Zie hieronder, onder 4. Meer informatie over cookies.
Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen als u onze Website bezoekt (waaronder de datum en tijd dat u toegang tot de Website had en informatie over uw klikgedrag). Om onze Website beschikbaar te stellen, de werking en de beveiliging van de Website te waarborgen, analyses uit te voeren en de Website aan te passen aan uw behoeftes.
Persoonsgegevens die u anderszins in een bericht bij ons achterlaat. Om een van bovenstaande doeleinden.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw Burger Service Nummer (BSN) en medische gegevens verwerkt. U dient deze ook niet aan ons te verstrekken. Indien u deze toch (per ongeluk) verstrekt, worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk na ontvangst verwijderd.

We gebruiken geen persoonsgegevens voor profilering of volledig geautomatiseerde beslissingen.

Je kunt bij ons alleen bestellingen plaatsen indien je ouder bent dan 16 jaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind onder de 16 jaar zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Externe links

De Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites die gelinkt zijn naar of van onze website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere website te gaan. Jouw gedragingen op een website van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op de desbetreffende websites.

 1. OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? 

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst die je als klant met ons aangaat, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je nog geen overeenkomst met ons bent aangegaan, maar wel onze Website bezoekt, dan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is ook de grondslag op basis waarvan wij via cookies de Website optimaal laten functioneren.

Als klant van ons mogen wij je benaderen voor het versturen van nieuwsbrieven en kunnen wij bovendien informeren over onze producten en andere daarmee samenhangende diensten. Indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van nieuws over ons, tref je in iedere e-mail een afmeldmogelijkheid. Bovendien kun je, je kosteloos afmelden door een uitschrijvingsverzoek te sturen naar [email protected].

Het intrekken van jouw toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven

Het intrekken van jouw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien je jouw toestemming hebt ingetrokken of je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij jouw persoonsgegevens binnen vier (4) weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

 1. MEER INFORMATIE OVER COOKIES 

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van jouw bezoek etc. De Website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van de Website voor jou gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website voor je te optimaliseren. Wanneer je onze Website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van jouw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internetprovider aan jouw computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je kan worden geïdentificeerd. Ook kunnen jouw gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Als je voor de eerste keer onze Website bezoekt, zullen wij je vragen cookies toe te staan. Je kunt bepaalde cookies dan aan- of uitzetten of via jouw webbrowser cookies blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze Website blijven dan leesbaar.

Je kunt jouw cookievoorkeuren beheren door op de link “Cookie instellingen” op de Website te klikken en de cookie-categorieën in de pop-up in of uit te schakelen volgens jouw voorkeuren.

Mocht je besluiten jouw voorkeuren later via jouw browsersessie te wijzigen, dan kun je klikken op ‘beheer jouw toestemming’ in de eerste alinea van deze pagina. Hierdoor wordt het toestemmingsbericht opnieuw weergegeven, zodat je jouw voorkeuren kunt wijzigen of jouw toestemming volledig kunt intrekken.

Hieronder vind je een beschrijving van de cookies die op de Website worden geplaatst. Wij maken daarbij gebruik van de diensten van Google en Facebook. In de basis geldt dat de cookies kunnen worden onderverdeeld in functionele cookies (noodzakelijk voor de Website), analytische cookies (om statistieken bij te houden), social media cookies (voor het delen van content) en tracking cookies (om bezoekers te volgen). Voor het gebruik van tracking cookies (dat zijn cookies die je volgen) zullen wij echter actief toestemming aan je vragen.

Cookie Omschrijving
Verplicht
_gat_gtag_* Deze cookie wordt gebruikt om verschil te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.
_gid Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn anoniem geanonimiseerd.
_ga Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
cookielawinfo-checkbox-necessary This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-performance This cookie is used to keep track of which cookies the user have approved for this site.
cookielawinfo-checkbox-advertisement The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Advertisement”.
__cfduid The cookie is set by CloudFare. The cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.
viewed_cookie_policy The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Snelheid
__utma This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmc The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. The cookie is not used by ga.js. The cookie is used to enable interoperability with urchin.js which is an older version of Google analytics and used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits.
__utmz This cookie is set by Google analytics and is used to store the traffic source or campaign through which the visitor reached your site.
__utmv This cookie is set by Google Analytics. The cookie is used to store visitor-level custom variable data and is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmt The cookie is set by Google Analytics and is used to throttle request rate.
__utmb The cookie is set by Google Analytics. The cookie is used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
Adverteren
_fbp This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
fr The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
 1. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Alleen de medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 delen met derden. Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel delen met derden indien dat noodzakelijk is om onze diensten te leveren, voor analytische of marktdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat als wij samenwerken met derden, dan wij een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten met deze derde. Wij spreken dan met deze derden af dat zij jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen verwerken.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER), behoudens met Google, gevestigd in de Verenigde Staten, voor functionele en tracking doeleinden. Voor het overige geld dat als wij jouw persoonsgegevens toch doorgeven buiten de EER, wij dit alleen doen onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt. Ten aanzien van sommige niet-Europese dienstverleners die wij inschakelen kan de gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte echter niet worden uitgesloten. Wij zorgen ervoor dat dergelijke dienstverleners altijd een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

Hieronder vind je een overzicht van de derden die wij inschakelen om de producten te leveren, onze Website te hosten en onze overige diensten te kunnen verlenen:

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor DigitalOcean. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. DigitalOcean heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. DigitalOcean is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

DigitalOcean

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van DigitalOcean. DigitalOcean verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DigitalOcean heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. DigitalOcean is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze Website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze Website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze Website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze Website is verzonden vind je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze Website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze Website ernstig verminderen. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 1. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en dragen zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. De informatie die op onze Website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

 1. WELKE RECHTEN HEB JE? 

Je hebt de volgende rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Je kunt verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen;
 • Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens via link.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via de contactgegevens bovenaan de Privacyverklaring LOF Boutique. Wij vragen je om jouw verzoek te motiveren, te voorzien van jouw voor- en achternaam, handtekening, e-mailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten en vragen je daarbij om alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval uw Burger Service Nummer (BSN), door te strepen (bijvoorbeeld door middel van het gebruik van de KopieID-app van de rijksoverheid).

Je ontvangt in beginsel binnen vier (4) weken na ontvangst van jouw verzoek een reactie. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang of wanneer het voldoen aan jouw verzoek anderszins niet wettelijk verplicht is. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Indien is voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

 1. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze Website. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor jou van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over (bijvoorbeeld per e-mail).